WAWA d.o.o. primilo ISO 9001:2015 certifikate za sustav upravljanja kvalitetom

WAWA d.o.o. sa sjedištem u Samoboru već je više od desetljeća prisutno na hrvatskom tržištu kao vodeći stručnjak u implementaciji rješenja elektromobilnosti u logistici turističkih resorta, komunalnog sektora, industrije i zaštite okoliša.

Provedenom certifikacijskom auditu sustava upravljanja kvalitetom  prethodila je jednogodišnja priprema i usklađenje sa zahtjevima nove revizije norme ISO 9001:2015  koja je rezultirala uspješnim izdavanjem DQS certifikata u listopadu 2018. godine.