ISO 22000:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću hrane


Standard ISO 22000 globalno je usklađen i procesno orijentiran standard za sigurnost hrane namijenjen organizacijama u lancu nabave hrane, uključujući i nabavu sirovina i prijevoz.
Standard određuje minimalne zahtjeve za korporativno upravljanje rizicima; uz standard HACCP na temelju Codexa Alimentariusa, također je potrebno dokazati ispunjenje zahtjeva Dobre proizvođačke prakse (GMP) te primjenu preventivnih programa.

Međunarodno priznat standard ISO 22000 primjenjiv je za sve tvrtke, bez obzira na veličinu i složenost, koje su izravno ili neizravno uključene u proizvodnju prehrambenih proizvoda i koje žele pokazati svoju sukladnost s HACCP-om na temelju Codexa Alimentariusa putem objektivne i stručne procjene. Ovaj standard osobito je namijenjen organizacijama koje žele jedinstven, integriran i na cilj usmjeren sustav upravljanja sigurnošću hrane, iznad okvira uobičajenih zakonskih propisa.

Prednosti
  • Integracija najsuvremenijih postupaka analize rizika i preventivnih programa na području sigurnosti hrane
  • Povećana sigurnost proizvoda i smanjen rizik odgovornosti za štetu nastalu upotrebom proizvoda
  • Veće povjerenje klijenata, dobavljača i službenih nadzornih tijela na međunarodnoj razini
  • Cjelovito razmatranje cijele tvrtke, kao i sigurnog i učinkovitog procesa proizvodnje s obzirom na higijenu i zdravstvenu zaštitu
  • Sukladnost s nizom zahtjeva različitih prehrambenih standarda
  • Jednostavna integracija u postojeće sustave upravljanja, kao što su ISO 9001 ili ISO 14001