ISO 22000:2018 – Sustav upravljanja sigurnošću hrane


Standard ISO 22000:2018 globalno je usklađen i procesno orijentiran standard za sigurnost hrane namijenjen organizacijama u lancu nabave hrane, uključujući i nabavu sirovina i prijevoz.
Standard određuje minimalne zahtjeve za korporativno upravljanje rizicima; uz sukladnost sa zahtjevima norme HACCP Codex Alimentarius, potrebno  je dokazati i ispunjenje zahtjeva Dobre proizvođačke prakse (GMP) te primjenu preventivnih programa.

Međunarodno priznat standard ISO 22000:2018 primjenjiv je za sve tvrtke, bez obzira na veličinu i složenost, koje su izravno ili neizravno uključene u proizvodnju prehrambenih proizvoda i koje žele pokazati svoju sukladnost s HACCP Codex Alimentarius normom putem objektivne i stručne procjene. Ovaj standard osobito je namijenjen organizacijama koje žele jedinstven, integriran i na cilj usmjeren sustav upravljanja sigurnošću hrane, iznad okvira uobičajenih zakonskih propisa.

Prednosti
  • Integracija najsuvremenijih postupaka analize rizika i preventivnih programa na području sigurnosti hrane
  • Povećana sigurnost proizvoda i smanjen rizik odgovornosti za štetu nastalu upotrebom proizvoda
  • Veće povjerenje klijenata, dobavljača i službenih nadzornih tijela na međunarodnoj razini
  • Cjelovito razmatranje cijele tvrtke, kao i sigurnog i učinkovitog procesa proizvodnje s obzirom na higijenu i zdravstvenu zaštitu
  • Sukladnost s nizom zahtjeva različitih prehrambenih standarda
  • Jednostavna integracija u postojeće sustave upravljanja, kao što su ISO 9001 ili ISO 14001