Međunarodni prehrambeni standardi – IFS, GMP+


IFS standardi (International Featured Standards) u prvom su redu namijenjeni proizvođačima trgovačkih robnih marki, kao i proizvođačima zaštićenih marki od kojih prehrambeni trgovci zahtijevaju procjenu takve vrste. Tvrtke diljem prehrambenog lanca vrijednosti IFS-a koriste kako bi pokazale vlastite aktivnosti u pogledu sigurnosti, kvalitete i zakonske sukladnosti hrane.

Kad plasiraju vlastite robne marke na tržište trgovci prehrambenim proizvodima u većoj su opasnosti od odgovornosti za proizvode. Kako bi se zaštitili od proizvođača zahtijevaju da pruže dokaze o sigurnosti, kvaliteti i zakonitosti svojih proizvoda na temelju međunarodnih prehrambenih standarda IFS koji su stvoreni upravo u tu svrhu. Članovi udruga trgovaca prehrambenim proizvodima u Njemačkoj (HDE), Francuskoj (FCD) i Italiji (FederDistribuzione) zajednički priznaju rezultate procjene i certifikate te više ne provode samostalne revizije dobavljača.

Prednosti
 • Prikladno sredstvo za kontrolu ispunjenja zahtjeva
 • Veće povjerenje klijenata i trgovaca u sposobnosti tvrtke
 • Sustavna analiza i primjena sigurnih i učinkovitih proizvodnih ciklusa u interesu sigurnosti hrane
 • Dokaz da se provodi dubinska analiza (due dilligence) u vezi sa sigurnošću, kvalitetom i zakonitošću proizvoda
 • Manji rizik od odgovornosti za proizvode zbog dokazanog ispunjenja obveza o sigurnosti proizvoda
 • Zajedničko priznanje certifikata
IFS Logistics – Međunarodni prehrambeni standard – logistika

Međunarodni prehrambeni standard za logistiku primjenjuje se za sve tvrtke u sektoru prijevoza i logistike, za skladišta i trgovačke tvrtke treće strane koje same obavljaju poslove otpreme i skladištenja. Zahtjevi se odnose na tvrtke koje pružaju sve vrste logističkih usluga, bez obzira na temperaturu (smrznuto, ohlađeno ili na sobnoj temperaturi) ili način prijevoza (cestom, željeznicom, brodom itd.). Sve više trgovaca, proizvođača trgovačkih robnih marki i klijenata skladišta od pružatelja logističkih usluga zahtijevaju IFS Logistics certifikat. Tvrtke s vlastitim odjelom za logistiku moraju ispuniti zahtjeve za međunarodni prehrambeni standard IFS.

Standard IFS za logistiku spaja razine proizvodnje i prodaje te osigurava transparentnost i kvalitetu unutar cijelog lanca opskrbe hranom. Ovaj standard prikladan je i za prehrambene i neprehrambene proizvode i obuhvaća sve logističke aktivnosti, kao što su prijevoz, skladištenje, distribucija, utovar/istovar itd. Standard IFS za logistiku osmislili su njemački i francuski trgovci u suradnji s drugim međunarodnim trgovcima i stručnjacima. Stvoren je isključivo kako bi ispunio zahtjeve ovog poslovnog sektora i usmjeren je na sustavnu i sveobuhvatnu higijenu i upravljanje rizicima, upravljanje zalihama (first in/first out), upravljanje temperaturom i sljedivost.

Prednosti
 • Poboljšana kvaliteta i sigurnost unutar cijelog opskrbnog lanca; od proizvodnje do otpreme, skladištenja i dostave trgovcima klijentima
 • Dokaz sustavne higijene i upravljanja rizikom u skladištenju i prijevozu
 • Osiguranje dobre higijene, stalne sljedivosti i optimalnog rukovanja sa svom  robom u zalihi
GMP+ 2006 – Nizozemsko tržište

GMP+ primjenjuje se za cijeli opskrbni lanac, od proizvođača sirovina do proizvođača stočne hrane i prehrambenih sastojaka te distributera koji rade s nizozemskom prehrambenom industrijom.
Sastojci stočne hrane važan su dio proizvodnog lanca stočne hrane. Kao i kod hrane za ljudsku potrošnju, očekuje se da ispune visoke sigurnosne standarde. Kako bi se njihovi zahtjevi proveli u praksi, nizozemsko udruženje Dutch Productshap Diervoeder (PDV) razvilo je standard GMP+. On kombinira zahtjeve standarda ISO 9001 i norme HACCP Codexa Alimentarius te se primjenjuje za sve sudionike prehrambenog opskrbnog lanca. PDV poziva sve dobavljače širom svijeta da sudjeluju u ovom sustavu.

Prednosti
 • Ispunjenje zahtjeva PDV-a i zaštita nizozemskog tržišta
 • Veće povjerenje klijenata i trgovaca u sposobnosti tvrtke
 • Povećana sigurnost proizvoda i smanjen rizik od odgovornosti za proizvode na temelju proaktivnog pristupa HACCP-a