HACCP – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke


Suočavanje sa zdravstvenim opasnostima

HACCP Codex Alimentarius norma (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) namijenjena je organizacijama koje žele iskoristiti neutralnu, stručnu procjenu kao dokaz sukladnosti svog sustava upravljanja higijenom, svoje dobre proizvođačke prakse i svojih preventivnih koncepata za izbjegavanje zdravstvenih opasnosti. HACCP je također namijenjen organizacijama koje komercijalno proizvode, procesuiraju, distribuiraju ili plasiraju prehrambene proizvode i materijale u dodiru s hranom na tržištu – posebice proizvođačima u prehrambenoj industriji, prodavačima hrane, ugostiteljima i industrijskim trgovcima na području gastronomije, ali i njihovim dobavljačima, poput proizvođača materijala za pakiranje.

HACCP koncept temelji se na postojećem higijenskom konceptu u skladu sa zakonskim zahtjevima. Cilj mu je identificirati pojedinačne potrošačke zdravstvene opasnosti koje prvenstveno proizlaze iz hrane – fizičke, kemijske ili (mikro)biološke prirode; procijeniti vjerojatnost njihovog pojavljivanja; specificirati preventivne mjere koje se mogu koristiti kako bi se te opasnosti izbjegle u procesu proizvodnje hrane, ili kako bi se njihova pojavnost smanjila na prihvatljivi minimum. Analizu rizika ili opasnosti potrebno je redovito obnavljati, posebno u slučaju uvođenja novih proizvoda ili tehnoloških promjena.

Prednosti za vašu organizaciju:
  • Identifikacija, evaluacija i kontrola zdravstvenih opasnosti
  • Dokaz o ispunjavanju zahtjeva procedure dubinske analize (due dilligence)
  • Poboljšana zaštita potrošača i njihovo povjerenje
  • Povećana sigurnost proizvoda i smanjen rizik odgovornosti za štetu nastalu upotrebom proizvoda
  • Učinkovito nadziranje opasnosti vezanih uz hranu