BS OHSAS 18001:2007 – UPRAVLJANJE ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU


Briga za vlastite zaposlenike jedan je od glavnih ciljeva Vaše organizacije. Implementacijom sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću an radu prema zahtjevima norme BS OHSAS 18001 ispunjavate i svoje potrebe i pravne zahtjeve za sigurnost na radu. DQS nudi cjelovitu procjenu sustava upravljanja završno s izdavanjem certifikata. Kroz taj proces procjenjuju se svi zahtjevi norme BS OHSAS 18001. Prema potrebi audit se može i ograničiti na odabrane aspekte, poput integracije zaposlenika, promicanja zdravlja, ili identificiranja rizika. Sustav upravljanja prema BS OHSAS 18001 je u poptpunosti kompatibilan s ISO 9001 (kvaliteta) i ISO 14001 (okoliš) te stoga jednostavno može biti dio integriranog sustava upravljanja.
Međunarodni standard s mnoštvom prednosti

Kroz sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema međunarodnoj normi BS OHSAS 18001 optimizirate svoje operativne procese u pogledu zaštite na radu i zdravlja zaposlenika. To ima pozitivan utjecaj na vašu cjelokupnu organizaciju: smanjen broj nesreća i bolovanja među zaposlenicima rezultira smanjenim troškovima, svijest o sigurnosti među zaposlenicima povećava se kroz implementaciju odgovarajućih mjera, a cijela organizacija ima i zakonsku sigurnost.
Vaša unaprijeđena sigurnost na radnom mjestu poboljšava imidž vaše organizacije i stvara Vam konkurentsku prednost na tržištu.
Zahtjevi BS OHSAS 18001 norme slijede PDCA ciklus – „planiraj – uradi – provjeri – djeluj“, kroz sljedeće kriterije: politika sigurnosti na radu, identifikacija opasnosti, procjena i kontrola rizika, zakonski i ostali zahtjevi, ciljevi, program, struktura i odgovornost, trening/informiranost i sposobnost, vodstvo, suradnja i komunikacija, dokumentacija/kontrola dokumenata i podataka, kontrola operativnih procesa, pripravnost i mjere za hitne slučajeve, mjerenje i praćenje učinkovitosti, interni audit i upravina ocjena.

Ovako to ide

Svoj sustav upravljanja možete dati auditirati prema svim zahtjevima BS OHSAS 18001 norme ili prema pojedinim aspektima ili procesima. U oba slučaja, ukazat ćemo Vam na snage vašeg sustava, ali i na potencijal za poboljšanje te dostaviti sažetak svih rezultata u pismenom izvješću.
Uspješan, sveobuhvatni audit sustava bit će potvrđen kroz izdavanje certifikata, a svoj sustav nastavljate unaprjeđivati kroz godišnje nadzorne provjere. Bit će nam čast pomoći Vam u tome, a na zahtjev možemo i redovito auditirati pojedinačne aspekte Vaše organizacije.