ISO 45001:2018 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu


Briga za vlastite zaposlenike jedan je od glavnih ciljeva vaše organizacije. Implementacijom sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema zahtjevima norme ISO 45001:2018 ispunjavate i svoje potrebe i pravne zahtjeve za sigurnost na radu. DQS nudi cjelovitu procjenu sustava upravljanja završno s izdavanjem certifikata. Kroz taj proces procjenjuju se svi zahtjevi norme ISO 45001:2018. Sustav upravljanja prema ISO 45001:2018 normi u potpunosti je kompatibilan s ISO 9001:2015 (kvaliteta) i ISO 14001:2015 (okoliš) normama te stoga jednostavno može biti dio integriranog sustava upravljanja.
Međunarodni standard s mnoštvom prednosti

Kroz sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema međunarodnoj normi ISO 45001:2018 optimizirate svoje operativne procese u pogledu zaštite na radu i zdravlja zaposlenika. To ima pozitivan utjecaj na vašu cjelokupnu organizaciju: smanjen broj nesreća i bolovanja među zaposlenicima rezultira smanjenim troškovima, svijest o sigurnosti među zaposlenicima povećava se kroz implementaciju odgovarajućih mjera, a cijela organizacija ima i zakonsku sigurnost.
Unaprijeđena sigurnost na radnom mjestu poboljšava imidž vaše organizacije i stvara vam konkurentsku prednost na tržištu.
Zahtjevi ISO 45001:2018 norme slijede PDCA krug – „planiranje – primjena – provjera – poboljšanje“ kroz sljedeće kriterije: politika sigurnosti na radu, identifikacija opasnosti, procjena i kontrola rizika, zakonski i ostali zahtjevi, ciljevi, program, struktura i odgovornost, trening/informiranost i sposobnost, vodstvo, suradnja i komunikacija, dokumentacija/kontrola dokumenata i podataka, kontrola operativnih procesa, pripravnost i mjere za hitne slučajeve, mjerenje i praćenje učinkovitosti, interni audit i upravina ocjena.

Ovako to ide

Svoj sustav upravljanja auditirate prema svim zahtjevima ISO 45001:2018 norme. Kroz proces audita ukazat ćemo vam na snage vašeg sustava, ali i na potencijal za poboljšanje te dostaviti sažetak svih rezultata u pismenom izvješću.
Uspješan, sveobuhvatan audit sustava bit će potvrđen kroz izdavanje certifikata, a svoj sustav nastavljate unaprjeđivati kroz godišnje nadzorne provjere. Bit će nam čast pomoći vam u tome, a na zahtjev možemo i redovito auditirati pojedinačne aspekte vaše organizacije.