ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja okolišem


Ravnotežu između ekonomičnosti i ekologije moguće je postići samo sustavnom zaštitom okoliša. Zato ste u svojoj organizaciji kao dio korporativne kulture implementirali direktne mjere za očuvanje okoliša. Smatrate da je ekološki odgovorno djelovanje više od samog poštivanja zakonskih obaveza ili ograničavanja utjecaja na okoliš – snosite odgovornost za stalni napredak učinaka zaštite okoliša vaše organizacije. Jasno definirani i strukturirani procesi pomažu vam pri sustavnom postizanju ciljeva zaštite okoliša. I tu je vidljiv značaj međunarodno prepoznatog standarda ISO 14001:2015. Sustav upravljanja koji DQS certificira prema zahtjevima norme ISO 14001:2015 šalje jasnu poruku predanosti kupcima, poslovnim partnerima i zainteresiranoj javnosti.

Transparentni procesi zaštite okoliša s ISO 14001:2015

Upravljanje okolišem pomaže vam identificirati utjecaj vlastitih poslovnih aktivnosti na okoliš. Razvojem prikladnih mjera stvarate povjerenje i uštedu kroz sustavne, predostrožne aktivnosti. U središtu svega je izbjegavanje ekološkog rizika odnosno upravljanje rizikom. Važna je točka i poštivanje aktualnih zakonskih obaveza kao i ispunjenje regulativnih odredbi. Vaši zaposlenici također igraju ključnu ulogu u učinkovitom upravljanju zaštitom okoliša prepoznavajući nužnost postojanja mjera i aktivno primjenjujući sustav upravljanja okolišem u svom neposrednom poslovnom okruženju. Ovu ravnotežu između ekonomskog i ekološkog aspekta možete jasno predočiti i svim zainteresiranim stranama, a istovremeno poboljšavate i svoju tržišnu poziciju te doprinosite budućem kontinuitetu poslovanja svoje organizacije.
Poput norme ISO 9001:2015 i norma ISO 14001:2015 temelji se na PDCA krugu – „planiranje – primjena – provjera – poboljšanje“. To olakšava integraciju zahtjeva norme u već postojeći sustav upravljanja i njihovu implementaciju u različitim tematskim područjima. Istodobna certifikacija integriranog sustava upravljanja stvara sinergiju dok visok stupanj tehničkog znanja DQS auditora omogućava pararelno auditiranje istovjetnih zahtjeva različitih normi.

Ovako to ide

Kroz certifikacijski proces povodi se opsežna evaluacija djelotvornosti vašeg sustava upravljanja okolišem. S tim ciljem proći ćete kroz klasični DQS certifikacijski proces. Procedura počinje analizom sustava (Faza 1). Za vrijeme Faze 2, pravog certifikacijskog audita, slijedi pregled korporativnih procesa – što vam omogućava spoznaju o usklađenosti vašeg sustava sa zahtjevima norme. Auditori će se također usredotočiti i na identifikaciju potencijala za napredak. Predaudit može poslužiti kao inicijalna procjena učinkovitosti poslovanja kako bi se prepoznale prednosti i mane. Godišnji nadzorni auditi tada prate kontinuirani daljnji razvoj vaše organizacije.