EMAS – Upravljanje okolišem kao temelj poslovne filozofije


Efektivan sustav upravljanja okolišem smatra se preduvjetom za odgovornu ekonomsku aktivnost.
Europska shema za ekoupravljanje(EMAS) Vašoj organizaciji pruža prikladnu osnovu za uspostavljanje takvog sustava u kombinaciji s Vašom izjavom o ekološkim odgovornostima.
Prvi put objavljenja 1993., trenutačna verzija EU regulative, EMAS III, na snazi je od 2010. Uz kontinuirano poboljšanje ekološkog poslovanja Vaše organizacije u skladu sa zahtjevima ISO 14001, EMAS zahtijeva i ustaljenu validaciju Vaše Izjave o ekološkim odgovornostima, standardizirane ekološke indikatore, i procjenu ekoloških aspekata od strane posebno ovlaštenih ekoloških verifikatora. Iskoristite stručno znanje ekoloških verifikatora za audit prema EMAS pravilima. EMAS registracija savršen je alat za demonstriranje svoje ekološke predanosti na snažan i transparentan način.
Izjava o ekološkim odgovornostima – motivacija unutar tvrtke, transparentnost izvan

Vaša Izjava o ekološkim odgovornostima u obliku izvještaja javno se objavljuje čime se jamči transparentnost Vaših ekoloških aktivnosti i ciljeva. Nalazi koji proizlaze iz redovitog mjerenja učinka poslovanja Vaše organizacije na okoliš omogućit će Vam da unaprijedite i održite vlastite ekološke performanse kao i smanjite rizik za okoliš. Usto ćete povećati povjerenje državnih i financijskih institucija i osiguravajućih kuća kao i svojih kupaca i zaposlenika. A postižete i veću sigurnost u pogledu zakonskih regulativa u ekološkom sektoru. Sustavan i preventivan način razmišljanja i djelovanja Vaših zaposlenika može rezultirati i smanjenjem troškova, a istovremeno poboljšavate i imidž i konkurentnost svoje organizacije. Opseg EMAS II 2001. proširen je iz industrijskog sektora na organizacije iz svih sektora. EMAS III sada obuhvaća i organizacije van EU. Za mala i srednja poduzeća sada postoji i olakšica u pogledu intervala između kontrola i potvrde izjave o ekološkim odgovornostima.

Ovako to ide

Priprema uključuje provođenje unutarnje provjere svih ekoloških aspekata prema EMAS pravilima. Zatim na temelju rezultata implementirate prikladan sustav upravljanja okolišem. Nakon što ste pripremili svoju izjavu o ekološkim odgovornostima, naši auditori vrše provjeru. Po zadovoljenju zahtjeva, može se izvršiti registracija kod nadležnih institucija. Intervali između kontrola određuju se u skladu s veličinom Vaše tvrtke; uobičajeni su trogodišnji intervali.