EMAS – Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja


Efektivan sustav upravljanja okolišem smatra se preduvjetom za odgovornu ekonomsku aktivnost.
EMAS – EU Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja vašoj organizaciji pruža prikladnu osnovu za uspostavljanje takvog sustava u kombinaciji s vašom izjavom o ekološkim odgovornostima.
Prvi put objavljenja 1993., trenutačna verzija EU regulative, EMAS Annex IV, na snazi je od 2019. godine. Uz kontinuirano poboljšanje ekološkog poslovanja vaše organizacije u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015, EMAS zahtijeva i ustaljenu validaciju vaše Izjave o ekološkim odgovornostima, standardizirane ekološke indikatore i procjenu ekoloških aspekata od strane posebno ovlaštenih ekoloških verifikatora. Iskoristite stručno znanje ekoloških verifikatora za audit prema EMAS pravilima. EMAS registracija savršen je alat za demonstriranje svoje ekološke predanosti na snažan i transparentan način.
Izjava o ekološkim odgovornostima – motivacija i transparentnost

Vaša Izjava o ekološkim odgovornostima u obliku izvještaja javno se objavljuje čime se jamči transparentnost vaših ekoloških aktivnosti i ciljeva. Nalazi koji proizlaze iz redovitog mjerenja učinaka poslovanja vaše organizacije na okoliš omogućit će vam da unaprijedite i održite vlastite ekološke performanse kao i smanjite rizik za okoliš. Usto ćete povećati povjerenje državnih i financijskih institucija i osiguravajućih kuća kao i svojih kupaca i zaposlenika. Postižete i veću sigurnost u pogledu zakonskih regulativa u ekološkom sektoru. Sustavan i preventivan način razmišljanja i djelovanja vaših zaposlenika može rezultirati i smanjenjem troškova, a istovremeno poboljšavate i imidž i konkurentnost svoje organizacije.

Ovako to ide

Priprema za verifikaciju uključuje provođenje unutarnje provjere svih ekoloških aspekata prema EMAS pravilima. Zatim na temelju rezultata implementirate prikladan sustav upravljanja okolišem. Nakon što ste pripremili svoju Izjavu o ekološkim odgovornostima, naši auditori vrše provjeru. Po zadovoljenju zahtjeva, može se izvršiti registracija kod nadležnih institucija. Intervali između kontrola određuju se u skladu s veličinom Vaše tvrtke; uobičajeni su trogodišnji intervali.