ISO 50001:2018 – Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću


Pažljivo upravljanje energetskim resursima u današnje je vrijeme jedna od najvažnijih odgovornosti svake organizacije. Prikladne mjere usmjerene su na stalno poboljšavanje energetske učinkovitosti kao i na cjelokupnu energetsku radnu uspješnost organizacije. Međunarodni standard upravljanja energetskom učinkovitošću ISO 50001:2018 vašoj organizaciji pruža idealan okvir. Omogućava Vam uštedu energije, ali i smanjenje troškova. Usto, u mnogim zemljama država energetski-učinkovitim organizacijama odobrava i financijske povlastice. Vaša organizacija već primjenjuje mjere energetske učinkovitosti? Zašto to ne biste dokazali certifikatom prema zahtjevima norme ISO 50001:2018?
Proces planiranja korištenja energije stvara transparentnost

ISO 50001:2018 je standard koji vašu organizaciju podupire u procesu implementacije opsežnog sustava upravljanja energetskom učinkovitošću i procesu kontinuiranog unaprjeđenja učinaka koji proizlaze iz upravljanja energetskim resursima. Na taj način fokus je na energetskoj procjeni vaše organizacije i implementaciji procesa planiranja korištenja energije.
Najvažniji preduvjeti su sustavno dokumentiranje korištenja energije unutar organizacije, definiranje energetskih ciljeva i akcijskih planova, kao i detaljni i prikladni nadzorni mehanizmi. Implementacija zakonskih obaveza dodatno jamči za Vaše postupke.
Sustav upravljanja energetskom sigurnošću prema ISO 50001:2018 temelji se na PDCA krugu – „planiranje – primjena – provjera – poboljšanje“, isto kao i ISO 9001 ili ISO 14001 – te tako može jednostavno biti integriran u već postojeći sustav upravljanja. Kontrolni ciklus isključivo je prilagođen potrošnji energije i ostalim energetskim aspektima. Poboljšana transparentnost korištenja energije omogućava vam provođenje detaljnije evaluacije učinkovitog korištenja energije u svakodnevnom poslovanju. Usto, dobro utemeljena analiza podataka pomoći će vam pri identificiranju potencijala za uštedu.

Ovako to ide

DQS certifikacija vašoj će organizaciji osim jasne potvrde sukladnosti donijeti i mnoge dodatne prednosti. Kako biste na licu mjesta ostvarili dodanu vrijednost, prilagođujemo planiranje svake procjene i zajedno s vama koordiniramo pojedinosti, vaše korporativne ciljeve i faktore uspješnosti. DQS predaudit može se koristiti za procjenu i identifikaciju snaga i potencijala za poboljšanje prije same certifikacije. U slučaju većih certifikacijskih projekata, na sastanku za planiranje projekta vašoj se organizaciji pruža mogućnost upoznavanja lead auditora te zajedničke pripreme prilagođenog plana procjene za sva uključena područja i lokacije.