SA8000:2014 – Priznanje kroz društvenu odgovornost


Želite li potvrdu predanosti svoje organizacije u pogledu prava zaposlenika, kvalitete radnog okruženja i osnovnih ljudskih prava? Procjenom i certifikacijom prema zahtjevima međunarodnog SA8000:2014 standarda možete dobiti upravo to. To je dokaz da primjenjujete društveno odgovoran sustav upravljanja koji kontinuirano unaprjeđujete. DQS procjene i certifikacije prema SA8000:2014 standardu provodi u ime IQNet-a, najveće svjetske međunarodne mreže certifikacijskih tijela, koja je svoju akreditaciju za društvene standarde dobila od SAAS (Social accountability Accreditation Services).
Pravedno upravljanje ljudskim potencijalima

SA8000:2014 je prvi standard na području društvene odgovornosti koji podliježe procjeni i certifikaciji. Razvila ga je neprofitna međunarodna organizacija za društvenu odgovornost – SAI (Social Accountability International), a temelji se na konvencijama ustanovljenima u sklopu Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization – ILO), Opće deklaracije o ljudskim pravima (Universal Declaration of Human Rights) i UN Konvencije o pravima djeteta (UN Convention for Children’s Rights).
Glavni zahtjevi SA8000:2014 odnose se na sljedeća područja: rad djece, prisilni rad, zdravlje i sigurnost, pravo na okupljanje, diskriminacija, kažnjavanje, radni sati, naknada i sustav upravljanja.
Broj organizacija certificiranih prema SA8000:2014 u stalnom je rastu. Primjena standarda jača pouzdanje vaših zaposlenika i dobavljača u vašu organizaciju rada. Kad se radi o vanjskim odnosima, predanošću društvenoj odgovornosti istaknut ćete se na konkurentnom tržištu.

Ovako to ide

DQS procjene i certifikacije prema zahtjevima SA8000:2014 u ime IQNet-a provodi po cijelom svijetu. Naši auditori posjeduju jezičnu i pravnu stručnost pojedinih zemalja. Nakon zaprimanja vašeg zahtjeva, ako želite, možemo provesti prelimiranu prosudbu vaše organizacije. Nakon samog certifikacijskog postupka izdaje se certifikat i utvrđuju termini redovitih godišnjih nadzornih procjena i recertifikacijskog audita. IQNet certifikat omogućava vam korištenje registriranog IQNet naziva, prepoznatog u cijelom svijetu kao sinonim za kvalitetu.