SA8000 – Priznanje kroz društvenu odgovornost


Želite li potvrdu predanosti svoje organizacije u pogledu prava zaposlenika, kvalitete radnog okuženja o osnovnih ljudskih prava? Procjenom i certifikacijom prema zahtjevima međunarodnog standarda SA8000 možete dobiti upravo to. To je dokaz da primjenjujete društveno odrgovoran sustav upravljanja koji kontinuirano unapređujete. DQS procjene i certifikacije prema SA8000 normi provodi u ime IQNet-a, najveće svjetske međunarodne mreže certifikacijskih tijela, koja je svoju akreditaciju za društvene standarde dobila od SAAS (Social accountability Accreditation Services).
Pravedno upravljanje ljudskim potencijalima

SA800 prvi je standard na području društvene odgovornosti koji podliježe procjeni i certifikaciji. Razvila ga je neprofitna organizacija SAI (Social Accountability International), a temelji se na konvencijama ustanovljenima u sklopu Međunarodne Organizacije Rada (International labour Organization – ILO), Opće deklaracije o ljudskim pravima (Universal Declaration of Human Rights) i UN Konvencije o pravima djeteta (UN Convention for Children’s Rights).
Glavni zahtjevi SA8000 odnose se na sljedeća područja: rad djece, prisilni rad, zadravlje i sigurnost, pravo na okupljanje, diskriminacija, kažnjavanje, radni sati, naknada i sustav upravljanja.
Broj organizacija certificiranih prema SA8000 u stalnom je rastu. Zaključno s lipnjom 2012. u svijetu su ukupno certificirane 3.083 lokacije u više od 65 zemalja.
SA8000 jača pouzdanje Vaših zaposlenika u vlastitu organizaciju, ali i Vaših dobavljača. Kad se radi o vanjskim odnosima, predanošću društvenoj odgovornosti istaknut’ ćete se na konkurentnom tržištu.

Ovako to ide

DQS procjene i certifikacije prema zahtjevima SA8000 u ime IQNet-a provodi po cijelom svijetu. Naši auditori posjeduju jezičnu i pravnu stručnost pojedinih zemalja. Nakon zaprimanja Vašeg zahtjeva, ako želite, možemo prvesti prelimiranu prosudbu Vaše organizacije. Nakon samog certifikacijskog postupka izdaje se certifikat i utvrđuju termini redovitih godišnjih nadzornih procjena i recertifikacijskog audita. IQNet certifikat omogućava Vam korištenje registriranog IQNet naziva, prepoznatog u cijelom svijetu kao sinonim za kvalitetu.