ISO 26000:2010 – Smjernice o društvenoj odgovornosti


Pridaje li vaša organizacija pozornost temama i mogućim aktivnostima društveno odgovornog poslovanja? Želite li svoje upravljanje usmjeriti prema društveno odgovornom poslovanju i javno obznaniti svoju predanost tom cilju? Međunarodno primjenjiva smjernica ISO 26000:2010, koja nije podložna certifikaciji, može vam pomoći pri u ostvarivanju tog cilja. ISO 26000:2010 usmjeren je na mehanizme upravljanja i kontrole, ali i na sustave vrijednosti, načine razmišljanja i modele ponašanja i ophođenja. DQS Vas podržava stručnom analizom sustava na vašoj lokaciji. Definiramo za vas ključne teme, pokazujemo vam kako primijeniti postojeće sustave upravljanja i procjenjujemo vašu organizaciju prema međunarodno priznatim standardima.
Mnogobrojni aspekti procjene

Kroz petogodišnji razvoj Smjernica ISO 26000:2010 postignut je globalni sporazum u pogledu razumijevanja i definicije pojma „društvene odgovornosti“. Ova smjernica predstavlja sažetak najvažnijih principa i tema društveno odgovornog upravljanja. U obzir su uzeti zahtjevi različitih zainteresiranih strana, poput kupaca, potrošača, partnera, državnih struktura, trgovačkih udruženja i investitora.
ISO 26000:2010 obuhvaća prijašnja područja iz društvene odgovornosti i standarda održivosti. Između ostalog, definirane su potrebe potrošača, zaštita okoliša i radna praksa kao ključna područja društveno odgovornog djelovanja. Zahtjevi su oblikovani prema međunarodnim smjernicama ILO-a (International Labour Organization – Međunarodna radna organizacija) i OECD-a (Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) principima UN Global Compact-a i zahtjevima GRI-a (Global Reporting Initiative – Globalna inicijativa za izvještavanje).

Ovako to ide

Naša podrška, između ostalog, definira najznačajnije stavke procesa vaše organizacije. To doprinosi vašoj sposobnosti ispunjenja zahtjeva budućih scenarija (upravljanje rizicima ili proaktivni dijalog s udioničarima). Mi ćemo vam pokazati do koje mjere vaš već implementirani sustav upravljanja može biti iskorišten za primjenu aspekata društveno odgovornog ponašanja (npr. ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001), i istaknuti standarde za certifikaciju koji bi vam mogli biti koristan dodatak (npr. IQNet SR10, Potvrda korporativnog izvještavanja prema GRI, SA8000 ili Carbon Footprint /Ugljični otisak).