IQNet SR 10 – Sustavi upravljanja društvenom odgovornošću


Tražite li način da društvena, etička, ekološka, ljudska prava i potrebe potrošača povežete sa svojim poslovnim upravljanjem i temeljnom strategijom, i to u suradnji sa svojim udioničarima? Međunarodno priznat standard IQNet SR 10 podržava vas upravo u tom cilju. Temelji se na globalno primjenjivim Smjernicama o društvenoj odgovornosti ISO 26000. IQNet SR 10 zahtijeva sukladnost sa sedam osnovnih principa koji odlikuju društveno odgovoran sustav upravljanja. DQS auditom ili certifikacijom prema zahtjevima IQNet SR 10 pokazujete da je vaša organizacija društveno odgovorna. IQNet SR 10 lako se integrira u već postojeći sustav upravljanja, poput ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9004, SA8000 i sl..
Sedam osnovnih principa društvene odgovornosti

Kako bi se zadovoljila rastuća potreba za međunarodno priznatim standardom, IQNet je razvio i objavio specifikaciju IQNet SR 10. Temelji se na španjolskoj specifikaciji RS 10, a u obzir su između ostalog uzete i Smjernice Međunarodne organizacije rada, UN-a i EU-a.
IQNet SR 10 zahtijeva ispunjenje sedam osnovnih principa društvene odgovornosti: odgovornost, transparentnost, etičko ponašanje, poštivanje interesa udioničara, poštivanje zakonskih regulativa, poštivanje međunarodnih normi ponašanja i poštivanje ljudskih prava.
IQNet SR 10 temelji se na PDCA krugu – „planiranje – primjena– provjera– poboljšanje“ kao osnovi kontinuiranog razvoja. Ovaj isprobani pristup olakšava integraciju u već postojeće sustave upravljanja. Nadalje, IQNet SR 10 kompatibilan je i s međunarodnim metodama održivog izvještavanja, poput GRI (Global Reporting Initiative).

Ovako to ide

IQNet SR 10 standard prikladan je za sve organizacije, neovisno o karakteristikama poput veličine ili lokacije. DQS nudi kompetentnu procjenu i certifikaciju sukladnosti sustava upravljanja sa zahtjevima IQNet SR 10. Naši auditori nisu samo stručnjaci s poznavanjem zahtjeva ove norme, već govore i vaš jezik i poznaju i odrednice zakona o radu vaše zemlje. Stoga iskoristite našu podršku i pokažite da je društveno odgovorno poslovanje i vaš prioritet!