Međunarodni standard za željezničku industriju (International Railway Industry Standard – IRIS)


Globalni potencijal za rast u željezničkom prometu i distribucija udjela na tržištu određeni su trima čimbenicima: inovacijom, sigurnošću i kvalitetom. Željezničke tvrtke, proizvođači željezničkih vozila ili opskrbljivači u željezničkoj industriji u međunarodnim IRIS standardima naći će vrijednu podršku u ključnim područjima: kvalificiranje Vaše tvrtke za projektno i serijsko upravljanje proizvodnjom željezničkih vozila; efektivnost i učinkovitost procesa; kontinuirani razvoj svojstva proizvoda i usluga. DQS je Vaš savršen partner pri implementaciji ovog standarda: u travnju 2006. god. – mjesec dana nakon izdavanja standarda – mi smo izdali prvi IRIS certifikat u svijetu. Od tada, aktivno surađujemo u radnim skupinama UNIFE (Association of the European Rail Industry – Udruženje europske željezničke industrije) na projektima daljnjeg razvoja IRIS-a. Danas smo jedno od vodećih certifikacijskih tijela u željezničkoj industriji.

Potvrda kvalitete proizvoda i poslovnih procesa

Razvojem IRIS standarda, UNIFE i vodeći željeznički proizvođači, napravili su sažetak ključnih zahtjeva ovog sektora. IRIS je prvo karakteriziran kao sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001. Značajni dodaci su, između ostalog, kriteriji specifični za željeznički sektor poput strategija za sigurnost pojedinih proizvoda, serijsko i projektno upravljanje, pouzdanost, dostupnost i troškovi životnog ciklusa u poslovanju. Na putu prema certifikaciji, detaljan popis pitanja o vašem sustavu upravljanja služi kao smjernica za interni audit. Na taj je način osigurano da svi sudionici učinkovito rade na jednom zadatku: kontroliranim i djelotvornim procesima za povećanje sigurnosti u željezničkoj industriji.

Ovako to ide

Za IRIS certifikat, proći ćete kroz klasični DQS audit proces od analize sustava (Faza 1) kroz audit sustava (Faza 2) do izdavanja certifikata i godišnjih nadzornih audita. Nalazi audita bilježe se u posebnom softveru, IRIS Audit Tool, i ocjenjuju prema IRIS modelu zrelosti temeljenom na ISO 9004. Kroz nekoliko audit ciklusa tako se dobiva jasna slika kontinuiranog procesa poboljšanja koji može biti dostupan putem UNIFE baze dobavljača www.iris-rail.org za potrebe donošenja odluka.