ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom

Vaša je organizacija uspješna i dobro poznaje potrebe svojih kupaca. Ispunjavate njihova očekivanja jer imate kontrolu nad vlastitim procesima i znate kako trajno osigurati kvalitetu. Ostvarujete značajnu konkurentsku prednost temeljenu na faktorima uspješnosti i njihovim vidljivim rezultatima. Sada svoju prednost možete pokazati putem sveobuhvatnog, certificiranog sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2015 standarda. Više od milijun certificiranih tvrtki u cijelom svijetu koriste ovaj djelotvoran alat za korporativnu kontrolu i kontinuirani napredak vještina uspješnog vođenja poslovanja. Uspostavljanjem sukladnosti sa zahtjevima ISO 9001:2015 norme naše neovisne, stručne procjene pružit će Vam vrijedne poticaje za napredak i usmjeravanje procesa donošenja odluka.
Temelj: Jasna načela upravljanja kao odraz dobre poslovne prakse

Najvažniji preduvjet dobro funkcionirajućeg sustava upravljanja kvalitetom je fokus na „Sedam načela upravljanja“: usmjerenost na kupca, pravedno vodstvo, uključivanje zaposlenika, stabilan procesni pristup, kontinuirano poboljšavanje, donošenje odluka na temelju analize rizika i dokaza i upravljanje odnosima s dobavljačima. Vaš sustav upravljanja bit će djelotvoran nakon što jasno definirate korporativne ciljeve i nakon što se ostvarenje tih ciljeva očituje u mjerljivim rezultatima – na temelju ključnih pokazatelja iz efikasnih i transparentnih procesa. Stalno rastući rezultati najbolji su dokaz kvalitete vaše organizacije.
Prednosti su očite: sa sustavom upravljanja certificiranim prema ISO 9001:2015 normi izbjegavate pogreške umjesto da ih popravljate. Kvalitativni pristup čvrsto je usidren u temeljima vaše tvrtke čime potičete povjerenje i povećavate zadovoljstvo svojih kupaca. Jasno strukturirani, transparentni korporativni procesi pomažu pri minimiziranju poslovnog rizika i omogućavaju brže reagiranje na tržišne promjene.

Ovako to ide

Nakon što su procesi identificirani, zabilježeni i primijenjeni i nakon što je djelotvornost vašeg sustava upravljanja kvalitetom pregledana putem internih audita, a rezultati analizirani u upravinoj ocjeni, ništa više ne stoji na putu certifikaciji. Naše je planiranje prilagođeno, a s vama koordiniramo pojedinačne situacije i detalje, vaše korporativne ciljeve i faktore uspješnosti. Vaša organizacija tada prolazi kroz klasični DQS certifikacijski proces. S tim ciljem, dodjeljujemo auditore s vrsnim poznavanjem standarda i godinama iskustva u prikladnom poslovnom sektoru. Njihova usmjerenost na ključne elemente omogućava im otkrivanje potencijala za napredak i davanje smjernica za procese odlučivanja.

Vaša prednost

S ISO 9001:2015 certifikatom pokazujete da vaša organizacija ispunjava složene zahtjeve modernog sustava upravljanja kvalitetom te da je spremna za buduće izazove.