AS/EN 9100 – Kvaliteta u zrakoplovnoj industriji


Najviši zahtjevi za kvalitetom i sigurnošću stavljeni su na lance ospkrbe i dodane vrijednosti s vrlo specifičnim potrebama. Zahvaljujući međunarodnoj organizaciji za kvalitetu u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji – IAQG (International Aerospace Quality Group) – standardi za kvalitetu specifični za upravljanje kvalitetom u ovom sektoru dostupni su od 1998. god. zajedno s posebno ovlaštenim, neovisnim certifikacijskim tijelima poput DQS-a koji osiguravaju objektivnu, profesionalnu procjenu treće strane s ciljem potvrde sukladnosti sustava upravljanja sa zahtjevima AS/EN 9100 serije standarda.
Učinkovitost procesa

U prošlih 15 godina, IAQG je je kreirao i dodatno razvio standarde koji integriraju sve članove lanca opskrbe u ideal kvalitete u svom sektoru. AS/EN 9100 standard namijenjen je proizvođačima, AS/EN 9110 organizacijama u sektoru održavanja, a AS/EN 9120 dobavljačima i prodavačima u zrakoplovnoj industriji. Svi standardi ove serije imaju iste ciljeve: u obzir se uzimaju relevantni zakonski zahtjevi, a dobavljačima se olakšava ispunjavanje zahtjeva kupaca. Očekuje se primjena aktivnog procesa stalnog poboljšavanja koji potiče izbjegavanje pogrešaka i unaprjeđenje pouzdane stabilnosti procesa. S tim ciljem, ovi sustavi upravljanja uključuju nekoliko ključnih elemenata. Prije početka proizvodnog procesa postoje npr. striktni zahtjevi za procjenu rizika i inspekciju prvog artikla. U slučaju već postojeće proizvodnje ili usluga, zahtjevi su usmjereni na nepropusni sustav provjere i sljedivosti, kao i na izvanredne mjere u slučaju već isporučenih neispravnih proizvoda.

Ovako to ide

Kao neovisno tijelo, audit koristimo da bi potvrdili da vaša organizacija ispunjava zahtjeve standarda EN 9100, EN 9110 i/ili EN 9120. Uz potvrdu o sukladnosti, naši auditori će vam pružiti i ključne poticaje za poboljšanje vašeg poslovanja. Između ostalog, posebna se pažnja posvećuje učinkovitosti procesa i očekivanjima kupaca. Certificirane organizacije upisane su u OASIS bazu (IAQG Aerospace Supplier Information System) kao dokaz međunarodno priznatog akreditiranog certifikata.