IRIS – Međunarodni standard za željezničku industriju


Globalni potencijal za rast u željezničkom prometu i distribucija udjela na tržištu određeni su trima čimbenicima: inovacijom, sigurnošću i kvalitetom. Željezničke tvrtke, proizvođači željezničkih vozila ili opskrbljivači u željezničkoj industriji u međunarodnom IRIS (International Railway Industry Standard) standardu naći će vrijednu podršku u ključnim područjima poput kvalificiranja vaše tvrtke za projektno i serijsko upravljanje proizvodnjom željezničkih vozila, efektivnosti i učinkovitosti procesa, kontinuiranom razvoju svojstava proizvoda i usluga. DQS je vaš savršeni partner pri implementaciji ovog standarda, u travnju 2006. god. – mjesec dana nakon izdavanja standarda – mi smo izdali prvi IRIS certifikat u svijetu. Od tada, aktivno surađujemo u radnim skupinama UNIFE (Association of the European Rail Industry – Udruženje europske željezničke industrije) na projektima daljnjeg razvoja IRIS-a. Danas smo jedno od vodećih certifikacijskih tijela u željezničkoj industriji.
Potvrda kvalitete proizvoda i poslovnih procesa

Razvojem IRIS standarda UNIFE i vodeći željeznički proizvođači napravili su sažetak ključnih zahtjeva ovog sektora. IRIS je prvo karakteriziran kao sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001. Značajni dodaci su, između ostalog, kriteriji specifični za željeznički sektor poput strategija za sigurnost pojedinih proizvoda, serijsko i projektno upravljanje, pouzdanost, dostupnost i troškovi životnog ciklusa u poslovanju. Na putu prema certifikaciji detaljan popis pitanja o vašem sustavu upravljanja služi kao smjernica za interni audit. Na taj je način osigurano da svi sudionici učinkovito rade na jednom zadatku: kontroliranim i djelotvornim procesima za povećanje sigurnosti u željezničkoj industriji.

Ovako to ide

Za dobivanje IRIS certifikata proći ćete kroz klasični DQS audit proces od analize sustava (faza 1) preko  certifikacijskog audita sustava (faza 2) do izdavanja certifikata i godišnjih nadzornih audita. Nalazi audita bilježe se u posebnom softveru, IRIS Audit Tool, i ocjenjuju prema IRIS modelu zrelosti temeljenom na ISO 9004. Kroz nekoliko audit ciklusa tako se dobiva jasna slika stalnog procesa poboljšavanja koji može biti dostupan putem UNIFE baze dobavljača www.iris-rail.org za potrebe donošenja odluka.