Uspješno provedena recertifikacija u MLM-u prema ISO 14001:2015

Maribor – U jednoj od vodećih kompanija na području Slovenije, Mariborska Livarna Maribor d.d. (MLM) uspješno je provedena provjera ispunjenja zahtjeva međunarodnih normi u sklopu recertifikacijskog audita sustava prema standardu ISO 14001:2015.

U Mariborskoj Livarni Maribor d.d. sustav upravljanja okolišem primjenjuje se na svim razinama, od Uprave do svakog pojedinca u sustavu. Društvo je pokazalo predanost kontinuiranom unapređenju svog poslovanja kroz praktičnu primjenu međunarodnih zahtjeva norme.  Sustav certificiran prema zahtjevima standarda ISO 14001: 2015 temelji se na sprečavanju zagađenja okoliša, poštivanju zakonskih i drugih zahtjeva za zaštitu okoliša, brizi o zdravlju i sigurnosti zaposlenika, suradnji sa zainteresiranim stranama i kontinuiranom poboljšavanju.

Uz primjenu već postojećih, certificiranih sustava upravljanja okolišem i energetskom učinkovitošću prema normama ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018, MLM je trenutačno i u završnoj fazi priprema za certifikacijski audit prema normi EN 9100:2018, upravljanje kvalitetom u zrakoplovnom sektoru, koji će provesti DQS lead auditor iz Rusije.  Norma se temelji na ISO 9001, sustavu upravljanja kvalitetom, a obuhvaća dizajn, razvoj, proizvodnju, montažu i održavanje u zrakoplovnoj industriji.