O nama

DQS Zagreb d.o.o. neovisan je i stručan partner za tvrtke svih veličina i iz svih poslovnih sektora – nudimo objektivne procjene na temelju otprilike 100 priznatih normi i specijaliziranih tehničkih ili industrijskih standarda. DQS Zagreb d.o.o. dio je DQS GmbH sa središtem u Frankfurtu na Majni u potpunosti posvećenog procjenama i certifikacijama sustava i procesa upravljanja.

DQS Zagreb d.o.o. pruža usluge certifikacije sustava upravljanja s najiskusnijim hrvatskim lead auditorima, a u mogućnosti je u najkraćem roku osigurati lead auditore iz DQS baze auditora. Time se lokalnim tvrtkama u pogledu certifikacije sustava upravljanja za neke specifične standarde osigurava korištenje resursa globalnog certifikacijskog pružatelja usluga kao je što je DQS GmbH.

DQS Zagreb d.o.o., kao i DQS GmbH, za potrebe pružanja usluga certificiranja poslovnih sustava, koristi isključivo vanjske lead auditore s dokazanom i kompetentnom stručnošću kako bi se pružila dodana vrijednost tijekom samog audita, a posebno u narednom periodu kada klijent zajedno s lead auditorom analizira rezultate kontinuiranog poboljšavanja sustava upravljanja. To je jedan od najvažnijih razloga zbog čega je vjernost DQS klijenata nevjerojatnih 97%.

DQS lead auditori – objektivni i stručni

Više od 2700 međunarodnih DQS lead auditora pruža širok raspon iskustava i neposrednu pristupačnost svojim klijentima. Uz DQS-ove stručne analitičke vještine lead auditora i dokazano praktično znanje o standardima i postupcima, klijenti iz cijelog svijeta cijene i naše društvene i međukulturalne vještine.

Naš je cilj upravljačkim strukturama pružiti jasne indikatore za djelovanje. To znači da kroz postupke audita odgovorne osobe u tvrtkama dobivaju uvid u trenutačno stanje organizacije kao i potrebne informacije i poticaje za daljnje postupke kroz identificiranje prednosti i potencijala za napredovanje te ilustriranje samih mogućnosti daljnjeg djelovanja. Sukladno tome, naši su auditori partneri u poslovanju, a ne inspektori.

Međunarodna prisutnost – globalno poslovanje

S više od 20 000 certificiranih organizacija i tvrtki u preko 100 zemalja, DQS pripada vodećim međunarodnim ustanovama za certifikaciju sustava upravljanja. Više od 80 ureda u više od 60 zemalja osigurava velik opseg usluga procjene, koji klijentima jamči blizinu i dugotrajnu dodanu vrijednost.
Suradnja DQS-a s IQNet-om (“Međunarodna mreža za certifikaciju”) povećava certifikaciju globalno aktivnih tvrtki. DQS je jedan od osnivača mreže IQNet.

Ugled na tržištu

DQS sudjeluje u trajnom uspjehu tvrtki stalnim procjenama sustava upravljanja i poslovnih procesa. Usluge su tradicionalno usmjerene na upravljanje kvalitetom, okolišem, i sigurnošću i zdravljem na radu uz porast važnosti upravljanja energetskom učinkovitošću, rizicima, informacijskom sigurnošću i poslovnom izvrsnošću.