Mariborska Livarna Maribor – dodjela ISO 45001:2018 certifikata

Dodjela DQS ISO 45001 certifikata Mariborskoj livarni Maribor u listopadu 2021.Maribor, rujan 2021. –   Nakon opsežnih aktivnosti certifikacije sustava upravljanja prema zahtjevima ISO 45001:2018 norme, gospodin Darko Hibler, direktor certifikacijske kuće DQS Zagreb d.o.o. i gospođa Katarina Dulibić, izvršna direktorica, uručili su certifikat sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu predstavnicima tvrtke Mariborska Livarna Maribor d.o.o.

Primjena sustava ISO 45001:2018

U Mariborskoj Livarni Maribor d.d. sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu primjenjuje se na svim razinama, od Uprave do svakog pojedinca u sustavu. Sustav je certificiran prema zahtjevima ISO 45001:2018 norme.  Temelji se na procesima i uputama za poboljšanje sigurnosti na radu.  Cilj sustava je razvijanje aktivnijeg pristupa smanjivanju ozljeda i bolesti na radu.

DQS certifikacija sustava upravljanja

Provjeru sustava upravljanja izvršio je DQS tim auditora. Nakon tehničkog pregleda dokumentacije i pronalazaka odobren je audit izvještaj te izdan međunarodno priznati akreditirani certifikat.