Nova revizija norme ISO 22000:2018 za sustave upravljanja sigurnošću hrane

Nova revizija norme ISO 22000:2018 za sustave upravljanja sigurnošću hrane

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO – International organization for standardization) dana 19.06.2018. godine objavila je novu verziju ISO 22000:2018 međunarodne norme za sustave upravljanja sigurnošću hrane.

Nova revizija norme razvijena je u međunarodnoj suradnji između vlada i relevantnih stručnjaka te usklađuje zahtjeve za dobrom praksom u sigurnosti hrane širom svijeta.

Cilj nove revizije ISO 22000 standarda je pojašnjenje ključnih pojmova poput Kritičnih kontrolnih točki (Critical Control Points – CCPs), Operativnih preduvjetnih programa (Operational Prerequisite Programmes – OPRPs) i Preduvjetnih programa (Prerequisite Programmes – PRPs), osiguranje relevantnosti standarda za sve sudionike u lancu opskrbe hranom, osiguranje primjenjivosti standarda unutar sustava upravljanja te povećanje kompatibilnosti standarda s drugim sustavima upravljanja usvajanjem zajedničke strukture i terminologije. Sukladno tome nova se norma također temelji na modelu ciklusa ‘planirati – provesti – provjeriti – djelovati’ (Plan-Do-Check-Act – PDCA) te je usmjerena na poboljšanje upravljanja rizicima.

Za organizacije već certificirane prema ISO 22000:2005 normi predviđen je trogodišnji period za prijelaz na novu reviziju norme ISO 22000:2018.