Institut za elektroprivredu d.d. recertificiralo sustav upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 normama

DQS ISOZagreb, 24. veljače, 2020. – Nakon uspješno izvršenog postupka recertifikacije integriranog sustava upravljanja, g. Darko Hibler, direktor certifikacijske kuće DQS Zagreb d.o.o., uručio je nove certifikate prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 direktorici Instituta za elektroprivredu d.d., gđi. Marijani Kotaran Munda, dipl. Ing. građ.  i direktoru sektora za elektrotehniku, g. dr. sc. Srećku Bojiću, dipl. ing. el..

Institut za elektroprivredu d.d. pruža usluge elektroenergetskom sustavu Hrvatske i drugih elektroprivreda u obliku terenskih i laboratorijskih ispitivanja na elektrotehničkom području, studija i projekata na području graditeljstva, hidrologije i ekologije, nadzora i informativne podrške pri gradnji objekata i dr.. Integrirani sustav upravljanja primijenjen u Institutu omogućava svim djelatnicima i zainteresiranim stranama povjerenje u upravljanje kvalitetom, okolišem i zdravljem i sigurnošću na radu. Dugogodišnjom primjenom zahtjeva međunarodnih normi Uprava Instituta za elektroprivredu d.d. pokazuje svoju predanost stalnom poboljšavanju operativnih procesa i povećanju zadovoljstva svojih zaposlenika i naručitelja usluga.