Financijska agencija – FINA recertificirala sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Zagreb, 9. srpnja 2021. – Financijska agencija – FINA uspješno je recertificirala svoj sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

Dodjela certifikata

Nakon završenih recertifikacijskih aktivnosti i odobrenja izvještaja s audita predstavnica DQS Zagreb d.o.o., izvršna direktorica Katarina Dulibić uručila je novi DQS certifikat predstavnici Financijske agencije, članici Uprave Vinki Ilak. Uručenju certifikata prisustvovali su i Aleksandra Krog, viša specijalistica za kvalitetu, Davorka Granić, direktorica Službe za strateško planiranje i sustave upravljanja i Zlatko Žuro, direktor Sektora financijskog i strateškog upravljanja.

Primjena ISO 9001 sustava upravljanja

FINA recertifikacijom svog sustava upravljanja kvalitetom potvrđuje dugogodišnju učinkovitu primjenu zahtjeva i smjernica norme ISO 9001:2015 u svojoj organizaciji i na svim razinama poslovanja. Kroz redovite godišnje audite FINA sustavno ocjenjuje svoje procese kvalitete i stremi stalnom poboljšavanju sustava upravljanja s fokusom na svojim zaposlenicima i korisnicima svojih usluga.