Seminari za Interne auditore

Seminari za Interne auditore

Seminari za Interne auditore zaposlenicima nude priliku upoznavanja s pojedinim sustavima upravljanja kroz tumačenje zahtjeva pojedinih međunarodnih normi i analizu primjera njihove implementacije. Ovim se putem zaposlenici osposobljavaju za organizaciju i provođenje internih audita unutar svoje organizacije, identifikaciju nesukladnosti, analizu uzroka, izradu izvještaja i pokretanje korektivnih radnji.

Cijena uključuje predavanje, radne materijale, DQS neslužbeni prijevod norme za potrebe tečaja, polaganje završnog pismenog ispita te Potvrdu za internog auditora sustava upravljanja.

Trenutačno u ponudi:

Seminar za interne auditore prema ISO 9001:2015 normi

Termin: 01.-03.07.2019.

Trajanje: 3 dana

Koncept edukacije: upoznavanje s ISO 9001 normom u obliku interaktivne radionice za provođenje internih audita – kako ih provesti u praksi i kako pravilno ocijeniti nesukladnosti uz praktične primjere iz prakse i studije slučaja.

Za prijavu, informacije o cijenama i ostale pojedinosti kontaktirajte nas direktno na info@dqs.hr ili +385 1 6609 136.