Seminari za interne auditore

Seminari za interne auditore

Seminari za interne auditore zaposlenicima nude priliku upoznavanja s pojedinim sustavima upravljanja kroz tumačenje zahtjeva pojedinih međunarodnih normi i analizu primjera njihove implementacije. Ovim se putem zaposlenici osposobljavaju za organizaciju i provođenje internih audita unutar svoje organizacije, identifikaciju nesukladnosti, analizu uzroka, izradu izvještaja i pokretanje popravnih radnji.

Cijena uključuje predavanje, radne materijale, DQS neslužbeni prijevod norme za potrebe tečaja, polaganje završnog pismenog ispita te potvrdu za internog auditora sustava upravljanja.

Trenutačno u ponudi:

 DQS_Katalog tečajeva_veljača-travanj 2020