Edukacija

Edukacija

Uz usluge certifikacije, provjere i validacije sustava upravljanja i procesa DQS Zagreb nudi vam i usluge edukacije zaposlenika. Edukacija vam pomaže kod maksimalnog iskorištavanja svih prednosti posjedovanja međunarodnih certifikata.

Prikladnom edukacijom iz određenih područja sustava upravljanja steći ćete neophodna teoretska i praktična znanja za optimalno upravljanje pojedinim implementiranim sustavima poput npr. kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnosti hrane ili energetske učinkovitosti.

Sva naša predavanja rezultat su spoja najnovijih saznanja na području sustava upravljanja i širokog raspona praktičnog iskustva naših auditora – vaših predavača. Uz kvalitetna predavanja i analitički pristup problematici pojedinih standarda naši predavači i polaznici timskim radom dolaze do odmah primjenjivih novih saznanja i spoznaja.

Na raspolaganju su vam prvenstveno seminari za interne i lead auditore, u prostorima DQS-a ili na lokaciji klijenta. A prema interesu organiziramo i tematski uže specijalizirane radionice i treninge na lokaciji klijenta.


 

 

Polja označena sa * su obavezna.