Vrste Audita

Naši auditi – u službi vaših ciljeva

Pojedinačna usluga naš je poslovni moto

DQS je jedno od najboljih mjesta za unaprjeđenje poslovanja vaše organizacije. Bez obzira na vaš cilj mi ćemo vam ga pomoći dostići.  Naša su rješenja prilagođena vašem sustavu upravljanja, vašoj organizaciji. U većini slučajeva DQS auditi prilagođeni su vašim individualnim ciljevima i potrebama. I to na svim poslovnim područjima. U ostalim slučajevima koristimo provjerene i iskušane standardizirane procedure kako bismo Vam pomogli da napredujete.

U DQS-u možete birati iz širokog spektra audit usluga sukladno cilju koji želite ostvariti. U sljedećem izboru predstavljeno je 5 najčešćih DQS audita:

Certifikacijski audit sastavni je dio svake procjene usklađenosti sustava i procesa čije je trajanje predviđeno za veći broj godina. Ovaj proces uvijek uključuje sveobuhvatan pregled sustava i nadzor u trajanju od najmanje tri godine. Cijeli je proces ilustriran i u ovom grafičkom prikazu.

DQS_Zertifizierungsschleife_EN

Sami certifikacijski audit služi utvrđivanju sukladnosti s odabranim standardima i specifikacijama, koja se onda potvrđuje izdavanjem certifikata. Važan preduvjet za certifikaciju je neovisna, objektivna i nepristrana procjena koju provodi stručna treća strana.

I zato DQS

Vrijednost certifikata uvijek se mjeri stupnjem javnog povjerenja u certifikacijsko i akreditacijsko tijelo. DQS GmbH jedan je od najstarijih i najiskusnijih pružatelja usluga certifikacija i procjena sustava i procesa upravljanja u cijelom svijetu te stoga uživa visok ugled u javnosti kao i među institucijama i ulagačima. Iskoristite stoga naš međunarodni ugled za vaš vlastiti uspjeh! Naši međunarodno priznati certifikati izdaju se na temelju akreditiranih procedura. Usto, naše je stručno poznavanje standarda iznimno široko i detaljno. Od samog početka DQS je uključen u razvoj standarda i njihovih temeljnih principa u suradnji s njemačkim DIN-om (Njemački institut za normizaciju i standardizaciju) i IQNet-om, kao i državnim tijelima i industrijskim udruženjima. S DQS-om vaše znanje o standardima potiče direktno iz izvora.

Naše prednosti
 • S DQS-om svoj sustav upravljanja možete istovremeno certificirati prema nekoliko standarda. Ovi integrirani auditi ne samo da štede vrijeme i novac već nude i sveobuhvatnu procjenu i unaprjeđenje vašeg sustava upravljanja. Kako bismo to postigli naši timovi spoj su širokog raspona kompetencija jer je većina naših auditora ovlaštena za nekoliko standarda i poslovnih sektora.
 • Visok stupanj stručnosti naših auditora omogućava i kombiniranje nekoliko vrsta audita. Na primjer, možete odabrati da isti tim provede ne samo vaš certifikacijski audit već i takozvanu preliminarnu prosudbu. To vam daje uvid u razinu zrelosti vašeg sustava upravljanja te vam omogućava prepoznavanje mogućih nedostataka za certifikaciju u samom početku. Uz pomoć preliminarne prosudbe pripremate se za fokusiran, učinkovit i ekonomičan optimizacijski proces.
 • DQS certifikacijski audit posebno je učinkovit alat za daljnji razvoj vašeg sustava upravljanja. Pruža vam šire znanje i bolje razumijevanje vlastite organizacije kako biste znali implementirati daljnja poboljšanja.

Kroz audit procesa jedan ili nekoliko procesa uključenih u proizvodnju proizvoda ili pružanje usluge provjeravaju se s posebnim naglaskom na opće rizike i pojedinačne aspekte s većim rizikom od nesreća. Usto, ovaj audit može identificirati potencijal za povećanje efektivnosti i efikasnosti pomažući vam na taj način u ciljanoj optimizaciji procesa u vašoj organizaciji.

I zato DQS

Evaluacija procesa u vašoj organizaciji i identifikacija potencijala za stvarni napredak zahtijeva dubinsko poznavanje vašeg poslovanja. I upravo biste zato trebali odabrati DQS: kod nas ćete naći auditore s opsežnim poznavanjem procesa iz vašeg specifičnog sektora. Naši su auditori proveli mnoge godine radeći u vašem sektoru, upoznati su s vašom terminologijom i govore vašim jezikom. Upravo su zato DQS auditi pragmatične naravi fokusirajući se više na procese nego na pojedinačne standarde. Zbog širokog raspona metoda i tehnika naši se auditori fleksibilno prilagođavaju različitim situacijama i zahtjevima.

Naše prednosti
 • Dobivate jasan uvid u vlastite procese i sposobnosti za poboljšanje njihovog funkcioniranja u svakom pogledu.
 • Povećavate otpornost svojih procesa prema rizicima i nepogodnim situacijama.
 • Utvrđujete razinu zrelosti procesa identificirajući njihovu efektivnost, pouzdanost i efikasnost.
 • Prepoznajete potencijal za optimizaciju i potrebu za djelovanjem – time sveobuhvatno poboljšavajući kvalitetu procesa i njihovih rezultata.
 • Moguća je procjena raznovrsnih procesa: administracije, usluga, proizvodnje kao i njihove međusobne kompatibilnosti.
 • Štedite kroz preventivnu optimizaciju umjesto popravne aktivnosti.
 • Ukratko, auditi procesa prikladan su prvi korak prema kasnijoj certifikaciji.

S našim auditima dobavljača možete procijeniti svoje dobavljače te se, ako je to moguće, usredotočiti na njihov napredak. Auditi dobavljača rezultiraju jedinstvenim korporativnim smjernicama i transparentnošću cijelog lanca nabave. Na taj se način stabilizira vaš proces proizvodnje i poboljšava konkurentnost vaše organizacije.

I zato DQS

Djelujete na globalnom tržištu s dobavljačima iz cijelog svijeta. Ovim auditom ciljano koristite prednost međunarodne prisutnosti DQS-a sastavljene od ureda širom svijeta i mreže međunarodnih auditora.
Našu veliku prednost čine naši auditori sa savršenim poznavanjem lokalne kulture i jezika. S nama dobivate detaljan i sofisticiran uvid u lokalna tržišta s ciljem najbolje moguće procjene vaših dobavljača, a sve to kako biste ih mogli potaknuti na unaprjeđenje vlastitih poslovanja. Nadalje, stječete prednost kroz opsežno praktično iskustvo naših auditora sa specifičnim, tehničkim znanjem Vašeg poslovnog sektora i Vaših proizvoda i usluga.

Naše prednosti
 • Zajedno s nama, procjenjujete svoje dobavljače sprječavajući tako, između ostalog, i takozvana ‘uska grla’ nabave.
 • Procjena i analiza potencijala pomaže Vam pri identificiranju prikladnih dobavljača, pripremi uspješne promjene dobavljača ili evaluaciji jednokratnih dobavljača.
 • Pokazat ćemo Vam najnovije poslovne i gospodarske trendove kako biste mogli precizirati svoje zahtjeve prema dobavljačima.
 • Kreirajte specifične natječaje u slučaju dostupnosti samo jednog dobavljača na tržištu kako biste ojačali svoju pregovaračku poziciju.
 • Dugoročni nadzor pojedinih dobavljača ili procjena usporedbe nekoliko dobavljača omogućava Vam prepoznavanje mogućnosti za ispunjavanje zahtjeva standarda.
 • Ako je Vaša tvrtka u užem krugu natječaja za izbor dobavljača, našim auditom dobavljača možete značajno poboljšati svoju konkurentsku poziciju pružanjem dokaza o kvaliteti svom potencijalnom budućem kupcu.

Usklađenost znači poštivanje pravila te je time audit usklađenosti uvijek usmjeren na identificiranje razine do koje organizacija slijedi određene smjernice. To se često odnosi na poštivanje dobrovoljnih kodeksa ponašanja tj. samostalno kreiranih smjernica ponašanja npr. prema klijentima ili prilikom internet poslovanja. Drugi auditi usklađenosti potvrđuju poštivanje pravnih zahtjeva tj. usklađenost sa zakonskom regulativom. To se može odnositi na zaštitu resursa, zdravlje i zaštitu na radu ili kvalitetu.

I zato DQS

Bez obzira na koju vrstu usklađenosti se audit odnosi, u svim slučajevima procjena koju provodi vanjsko, međunarodno priznato tijelo bolje je prihvaćena i više cijenjena od internih prosudbi. DQS-ovi auditi visoko su cijenjeni u poslovnom okruženju i na pravnoj razini. Iskoristite naš ugled prvoklasnog certifikacijskog tijela za poboljšanje vlastitog imidža.

Naše prednosti
 • Steći ćete detaljno znanje o pravnim i regulatornim zahtjevima koje vaša organizacija mora ispuniti.
 • Identificirat ćete mane sustava upravljanja te time steći mogućnost ciljanog smanjenja rizika.
 • Odredit ćete točno do koje je razine Vaša organizacija usklađena s propisanim zahtjevima.
 • Steći ćete verificirani dokaz o usklađenosti sa zakonskom regulativom.
 • Steći ćete dokaz o usklađenosti s vlastitim korporativnim smjernicama.
 • Demonstrirat ćete predanost društveno odgovornom poslovanju i poduprijeti održivi razvoj vlastitih korporativnih vrijednosti.

 

U auditu učinkovitosti ostvarenja cilja sustavna i objektivna procjena koristi se za utvrđivanje ostvarenosti odabranog cilja. Usto, ovaj audit pruža informacije o korištenju resursa. Saznat ćete je li cilj ostvaren efikasno uz razumnu i ekonomičnu razinu uloženog truda. Ukratko, mi procjenjujemo sve aspekte vezane uz ostvarenje odabranog cilja, osim financija koje su predmet financijskog audita.

I zato DQS

Svaki poslovni sektor i svaka organizacija podložni su specifičnim uvjetima, koji su ključni dijelovi audita učinkovitosti ostvarenja cilja – zbog čega bi te audite trebali provoditi stručnjaci s dobrim poznavanjem i razumijevanjem poslovanja klijenta tj. auditori DQS-a.
Želite procjenu usmjerenu na prodaju ili upravljanje prigovorima? ili možda želite analizirati rezultate projekta ‘tajnog kupca’ ili neka druga mjerila uspješnosti poslovanja? Bez obzira na izbor naši vrsni auditori s godinama praktičnog iskustva maksimalno će doprinijeti vašem poslovanju kroz bilo koju vrstu audita učinkovitosti ostvarenja cilja.

Naše prednosti
 • Steći ćete informacije o djelotvornosti ključnih mjera (npr. KPI – Ključni pokazatelji učinkovitosti).
 • Možete generirati podatke o uspješnosti izvedbe složenih sustava (npr. prilikom provjere učinkovitosti ostvarenja ciljeva poslovanja centra za podatke).
 • Steći ćete saznanja o tome kako učinkovitost ostvarenja vaših procesa vidi vaša ciljna skupina.