Certifikacija

AUDIT FILOZOFIJA

Naš je cilj da se naši klijenti, a time i njihovi klijenti, bez zadrške mogu pouzdati u DQS-ov neovisan, nepristran i prikladan način provođenja audita. Zato smo akreditirani i podložni redovitom nadzoru koji provodi Njemačka akreditacijska agencija DAkkS i drugi tvorci sustava poput IATF, UNIFE i IAGQ.

Od našeg osnutka 1985. godine kontinuirano stječemo nova znanja i iskustva u procesima procjena i certifikacija. Danas DQS provodi više od 200 audita dnevno što nas čini jednim od najiskusnijih certifikacijskih tijela na svijetu. Fokus na sustave upravljanja i procese omogućava nam provođenje cjelovitih audita prema nizu različitih standarda.

Sustavi upravljanja odnose se na način na koji organizacije organiziraju svoju strukturu i procese s ciljem uspješnosti. Organizacija obično slijedi tzv. PDCA krug „planiranje – primjena – provjera – poboljšanje“. Rukovoditelji koji žele prihvatiti tržišne izazove i ispuniti zahtjeve dioničara, društva, države i okoliša, sustave upravljanja koriste kao alat za kontrolu i vođenje organizacije. Korištenje sustava upravljanja temelj je održive i pouzdane korporativne kulture. Nadalje, sustavi upravljanja omogućavaju jednostavniju prilagodbu promjenjivim sadašnjim i budućim okvirnim čimbenicima. Interni i vanjski auditi pružaju jasnoću i pokazuju je li sustav upravljanja uspostavljen, implementiran i nadziran.

Certifikacija

DQS auditi predstavljaju individualiziranu razmjenu u kojoj auditor uz svoju osobnost pruža i visoku razinu tehničkog znanja i neograničen integritet. DQS audit je proces dijaloga između istovrsnih partnera u radnom duhu otvorene komunikacije i bez straha. Mi nismo ni porota, ni sudac, ni profesori, ni inspektori. Naš je cilj klijentu podastrijeti rezultate audita na pravedan i prikladan način. Želimo razumjeti zašto je organizacija izabrala baš taj određeni način implementacije, a ne neki drugi. Također nam je važno da naši klijenti razumiju nas i mogu praktično iskoristiti našu povratnu informaciju.

Poštivanje zahtjeva procesa nije nešto što podrazumijevamo samo po sebi. Trudimo se razumjeti napore zaposlenika i menadžera, no ne okolišamo u slučaju pogrešaka. Kako bismo potakli kontinuirano učenje pomažemo vam usredotočiti se na prednosti i potencijal za daljnji napredak.

Naše usluge audita koriste obrtnici, industrijske organizacije, društvene institucije, informatičke tvrtke, odvjetnički uredi, udruge ili obrazovne ustanove tj. organizacije bilo koje vrste. DQS auditi menadžmentu i donositeljima odluka pružaju sigurnost u efikasnost vodstva i procesa promjene. Usto, DQS auditi menadžmentu daju stručne i jasne poticaje za optimalno korištenje organizacijskih prednosti, proizvoda i usluga. Takvi su auditi ulaganje u budućnost.
Dobar je audit zaštita od nenadanih situacija. Kako bi se to postiglo u obzir uzimamo individualnu situaciju svake pojedine organizacije, njihove posebne procese i različite potrebe.