Novosti

Mariborska Livarna Maribor – dodjela ISO 45001:2018 certifikata

Maribor, rujan 2021. – Nakon opsežnih aktivnosti certifikacije sustava upravljanja prema zahtjevima ISO 45001:2018 norme, gospodin Darko Hibler, direktor certifikacijske kuće DQS Zagreb d.o.o. i gospođa Katarina Dulibić, izvršna direktorica certifikacijske kuće DQS Zagreb d.o.o. uručili su certifikat sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu predstavnicima tvrtke Mariborska Livarna Maribor d.o.o.